PSPA - Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych

Kim jesteśmy?

PSPA to pozarządowa organizacja ekspercka, w pełni niezależna, reprezentująca firmy w ramach realizowanego dialogu branżowego z administracją.

Co robimy?

Statutowa działalność PSPA opiera się na dystrybucji wiedzy, zabieganiu o lepsze prawo, integracji rynku oraz promocji rynku i produktów.

Dlaczego?

Tworzymy rzetelne źródła informacji. Stanowimy silne wsparcie eksperckie i promocyjne. Zapewniamy monitoring legislacyjny, agregujemy dane rynkowe.

MISJA PSPA

Zapewnić jak najlepsze warunki sprzyjające rozwojowi rynku paliw alternatywnych i stale wspierać ich konkurencyjność.

Nasze kompetencje

Wiedza

Realizujemy badania, tworzymy raporty, wydajemy ekspertyzy i opinie, dostarczamy informacje biznesowe.

Legislacja

Opiniujemy projekty ustaw, bierzemy udział w komisjach sejmowych, zabiegamy o lepsze prawo oraz politykę.

Współpraca

Zapewniamy branży silną reprezentację w relacji z decydentami, dbamy o networking.

Komunikacja

Realizujemy skuteczne działania medialne, budujemy zaangażowane kampanie społeczne.

Reprezentujemy nowoczesny przemysł, chcący się rozwijać i inwestować, odgrywać istotną rolę w społeczeństwie zrównoważonego rozwoju.

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych

Oboźna 7/32
00 – 332 Warszawa

pspa.com.pl
+48 507 686 158
biuro@pspa.com.pl

NIP 5252684377
REGON 365877690
KRS 0000643156