ORPA.PL - Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych - Logo

Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych
to projekt skierowany do liderów rynku
elektromobilności w Polsce, realizowany pod auspicjami
Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.

Cel projektu ORPA

Popularyzacja niskoemisyjnego transportu

Podstawowe źródło informacji dla wszystkich zainteresowanych innowacją w motoryzacji, nowymi technologami, bezpieczeństwem energetycznym i ekologią.

Budowa świadomości społecznej Polaków

Przekonywanie społeczeństwa do zalet paliw alternatywnych w zakresie działań edukacyjnych i informacyjnych realizowanych pod przyszłych i obecnych uczestników rynku.

Kreowanie liderów rynku

Budowa wizerunku Partnerów projektu, jako aktywnych uczestników rynku paliw alternatywnych w Polsce – promocja ich potencjału i dobrych praktyk.

ORPA

Obserwatorium jest przedsięwzięciem o wysokim poziomie merytorycznym, o zasięgu i znaczeniu ogólnopolskim oraz ponadregionalnym. W jego tworzenie zostali zaangażowani eksperci PSPA, środowisko akademickie i naukowe.

Założenia projektu ORPA

Monitoring

Bieżący monitoring rynku paliw alternatywnych w Polsce i Europie

Badania i Analizy

Realizacja własnych badań i analiz na potrzeby rozwoju branży

Informacje

Agregacja wszystkich dostępnych informacji w jednym miejscu – orpa.pl

Promocja

Promocja danych Obserwatorium w mediach